columns De Groene

Van december 2016 tot juli 2018 schreef ik een tweewekelijkse webcolumn voor tijdschrift De Groene Amsterdammer. Voorlopig neem ik even pauze van het columnisme, hoewel ik natuurlijk altijd opensta voor nieuwe uitdagingen, om mij te richten op mijn bijenboek (dat in 2020 zou moeten uitkomen). De columns zijn hier terug te lezen.