Als je een meisje bent

November 2015 verscheen Als je een meisje bent bij uitgeverij De Harmonie. Het omslagbeeld is een werk van kunstenaar Scarlett Hooft Graafland. De bundel is te koop in de boekhandel (en natuurlijk ook online).

Tijdens het schrijven van de bundel confronteerde ik een aantal mensen in mijn omgeving met de vraag: ben je een vrouw of een meisje? Daar maakte ik het volgende filmpje van.

PERSQUOTES

Literair Nederland: Zeer geslaagd debuut
Er is een prachtig gedicht over een eetprobleem waarin ze het fantastische woord ‘uitslikken’ gebruikt voor braken. En ook: ‘theelepeltjes wekken de illusie dat je meer kunt eten’.
(…) Haar gedichten overtuigen door de thematiek, haar humor en de beelden (schaamschennis). Het is zeer leesbare poëzie en ook geschikt voor een wat jonger publiek. 5 januari 2016

Ons Erfdeel: Intrigerende bundel
Maartje Smits heeft een intrigerende bundel geschreven over twee grote thema’s aan het begin van de eenentwintigste eeuw: de vrouw en het internet. Buiten de bundel waaiert haar poëzie in multimediale vormen uiteen en ook die maken het boek tot een geslaagd debuut. Ons Erfdeel nr 2 2016 – Kila van der Starre

Goodreads: De jongste Beatnik
Maartje Smits is stoer en avontuurlijk met een hang naar relevante maatschappijkritiek. – Marcel Ozymantra

Trouw: Worstelen met je spiegelbeeld
Smits zet typografie in om de scherper wordende scheidslijn tussen jongen en meisje te laten zien. Kan met een enkel woord, ‘schaamschennis’, oproepen hoe een meisje zich voelt dat op weg naar huis onaangenaam geconfronteerd wordt met de ‘penis’ van een jongen. 30 januari 2016

Boekenkrant: Gebruiksaanwijzing voor meisjes
Als je een meisje bent is een waardig debuut, waar je even goed voor moet gaan zitten. De gedichten lijken in eerste instantie moeilijk te begrijpen, maar laat Smits haar werk doen. februari 2016

De Groene Amsterdammer: Lichtvoetig. Geestig.

Awater: Negenentwintig gedichten, één totaalbeeld
De kracht van haar werk zit in haar originele associaties, in een vermogen om woord en beeld verrassende verbintenissen met elkaar te laten aangaan. In haar handen is taal niet alleen het materiaal dat beelden schept, maar ook het spul dat met beelden speelt, en daartoe lijkt het gefragmenteerd en onophoudelijk in beweging te moeten blijven. winter 2016

Poëziekrant: Bijna iets buitenaards
De stijl van Smits is elliptisch maar elektrificerend, de syntaxis veelal verstoord, ontregeld – haar ritme eerder slepend dan stuwend.
Als je een meisje bent is een bundel die je hardop zou moeten lezen, waarvan je de taal moet hóren en proeven. Als je een meisje bent is een overtuigend debuut. februari/maart 2016

Lezeres de vaderlands: Lijstjestijd
Gelukkig weet je na het lezen van de bundel niet hoe het moet, een vrouw worden, maar heeft het meerstemmig meisje je het web van verwachtingen over het meisje- en vrouw-zijn laten zien en er zachtjes aan getornd. 28 december 2015

MeanderMagazine: Meisje uit de bocht
In de tweede helft van de bundel vliegt het meisje uit de bocht en heb ik steeds meer moeite haar te volgen. De gedichten worden warriger en Smits gooit verschillende talen door elkaar. Dit levert soms aardige klankovereenkomsten op, maar ik heb moeite contact te maken. 14 januari 2016